DATA: 17 KWIETNIA 2023 r.

MIEJSCE: on-line

GODZINA: 10:00-13:00

Zadania organów samorządowych w zakresie kontroli i działań pokontrolnych dotyczących gospodarki odpadami

szkolenie online

Po wpisaniu kodu: FBR15 w formularzu rejestracji cena szkolenia zostanie obniżona o 15% od ceny początkowej

KOD RABATOWY:

FBR15

Cena początkowa: 349 netto/osobę

Cena po wpisaniu kodu: 296,65 zł netto/osobę


Uwaga! Oferta z kodem jest ograniczona czasowo i działa tylko w okresie od 13.03 do 20.03 do godziny 23:59

Wzrost odnotowywanych przez organy ścigania i organy administracji przypadków patologii w gospodarce odpadami, szczególnie często na terenach gminnych (np. porzucane odpady), był podstawą do zaostrzenia sankcji w Kodeksie karnym za przestępstwa w środowisku.


Aktualna sytuacja wymusza też na samorządach konieczność zwiększonego nadzoru oraz kontroli w obszarze gospodarki odpadami, począwszy od podmiotów obsługujących gminy w zakresie odbioru odpadów.

Kontrola tych podmiotów jest ustawowym obowiązkiem gmin!

 • Jakie przepisy regulują kwestie kontroli podmiotów obsługujących gminy w zakresie odbioru odpadów przez samorządy?
 • Jakie są obowiązki samorządów w obszarze gospodarki odpadowej jako organów kontrolnych?
 • Jak prawidłowo ustalić i udokumentować stan faktyczny oraz przeprowadzić kontrolę podmiotu odbierającego odpady?

to główne pytania, na które odpowiedzi będzie można poznać podczas szkolenia

Każdy Uczestnik szkolenia, wraz z materiałami szkoleniowymi otrzyma również wzory dokumentów do wykorzystania podczas kontroli i po niej

- będą one z pewnością ułatwieniem w realizacji zadań samorządów jako organów kontrolujących.

 • Czy organy samorządowe posiadają uprawnienia do kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz jakie przepisy regulują te kwestie?
 • Jakie są prawa i obowiązki organów oraz podmiotów kontrolowanych przez samorządy?
 • W jaki sposób powinna przebiegać kontrola, jakie są jej etapy oraz na co zwrócić uwagę?
 • Jakie dokumenty należy przygotować przed, w trakcie i po kontroli (wzory dokumentów zostaną udostępnione po szkoleniu)?
 • Jakie są procedury przy stwierdzeniu porzucenia odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania?
 • Przestępstwa przeciwko środowisku – nowelizacja Kodeksu karnego. Jak wygląda aktualny katalog kar?
 • Porzucanie odpadów na terenie gminy – czy można temu skutecznie zapobiec?

m.in. na te pytania odpowiemy podczas szkolenia

Do udziału w szkoleniu

zapraszamy m. in.:

 • przedstawicieli organów samorządowych prowadzących bądź przygotowujących się do prowadzenia kontroli z zakresu gospodarki odpadami
 • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem lub uzupełnieniem wiedzy w zakresie kontroli organów samorządowych wobec podmiotów korzystających ze środowiska, ich praw i obowiązków.
 • przedsiębiorców i osoby fizyczne planujące działalność w gospodarce odpadami.

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania ze szkolenia
 • wzorcowe dokumenty przydatne podczas przeprowadzania kontroli w obszarze gospodarki odpadami
 • zaświadczenia udziału w szkoleniu

Zdobyta podczas webinarium wiedza

pomoże Państwu w:

 • uporządkowaniu i poszerzeniu informacji w zakresie praw i obowiązków organów samorządowych w zakresie kontroli w obszarze gospodarki odpadowej
 • skutecznym i sprawnym przeprowadzeniu kontroli,
 • podniesieniu świadomości na temat konsekwencji braku weryfikacji podmiotów planujących nowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami (problem porzucania odpadów)

Program szkolenia

 • wykroczenia, przestępstwa i delikty administracyjne w gospodarce odpadami – nowelizacja Kodeksu karnego w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami
 • problem porzucania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

2. Organy samorządowe jako organy kontrolne (jak przygotować się do kontroli):


1. Wprowadzenie:

 • prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych wynikające z przepisów prawa,
 • etapy kontroli i sposób ich przeprowadzenia (na przykładzie kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy)
 • działania pokontrolne

3. Jakie działania podjąć w przypadku stwierdzenia nielegalnego zdeponowania odpadów na terenie gminy (uprawnienia z art. 26 i art. 26a ustawy o odpadach)?

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania ze szkolenia
 • zaświadczenia udziału w warsztatach

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma:

ZAREJESTRUJ SIĘ

KOD RABATOWY:

FBR15

(wpisz w formularzu rejestracji)

Po wpisaniu kodu: FBR15 w formularzu rejestracji cena szkolenia zostanie obniżona o 15% od ceny początkowej

Koszt udziału w webinarium

349 zł netto + VAT

429,27zł brutto

REJESTRACJA

Szkolenie on-line krok po kroku

Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)

Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat

Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw

Fakturda pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracji

Aktualny katalog czynów zabronionych wraz z konsekwencjami

DATA: 19 września 2022 r.

MIEJSCE: on-line

GODZINA: 10:00-13:00

GOSPODARKA ODPADAMI

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku,

delikty administracyjne i kontrole

szkolenie online

Koszt udziału w webinarium

349 zł netto + VAT

429,27zł brutto

REJESTRACJA


Ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami oraz certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego.

Z wykształcenia i zawodowo związana z ochroną środowiska.


Jako pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami, w tym kontroli przestrzegania przepisów w zakresie gospodarki odpadami przez podmioty korzystające ze środowiska.


Prowadziła prelekcje w trakcie konferencji branżowych poświęconych problemom w gospodarce odpadami, a także zajęcia w ramach szkoleń między innymi dla funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów, których celem było wypracowanie sposobu współpracy organów ochrony środowiska z organami ścigania i dostarczenie wiedzy z obszaru gospodarki odpadami. Autorka raportów, zestawień i publikacji o tematyce gospodarki odpadami i problemów w niej występujących, w tym działań naruszających prawo i nielegalnych praktyk.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Anna Popławska

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu?

Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.


Kontakt: m.lukaszewicz@abrys.pl

Kontakt w sprawie szkolenia

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807